Cennik

Konsultacja – spotkanie mające na celu diagnozę problematyki osoby zgłaszającej się i ustalenie adekwatnej formy pomocy. W przypadku kwalifikacji do psychoterapii w czasie konsultacji, która obejmuje zwykle 2 – 3 spotkania, obie strony mają również czas na podjęcie decyzji odnośnie wspólnej pracy, ustalany jest też czas trwania psychoterapii, ilość sesji w tygodniu, tzw. kontrakt terapeutyczny.

Koszt konsultacji – 100 złotych

Psychoterapia indywidualna – forma leczenia polegająca na indywidualnych spotkaniach z terapeutą, gdzie pacjent zachęcany jest do tego żeby mówić wszystko co przychodzi mu na myśl. Rolą psychoterapeuty jest próba rozumienia i interpretowania całego materiału wnoszonego przez pacjenta w trakcie trwania terapii. Spotkania odbywają się o ściśle określonej porze, ustalonej wspólnie z pacjentem, raz bądź dwa razy w tygodniu. Ilość sesji, czas trwania psychoterapii ustalany jest w trakcie początkowych spotkań konsultacyjnych. Poprzez taką relację z terapeutą pacjent ma możliwość podjęcia rozumienia czynników wpływających na jego zachowanie, powodujących chorobę.

Koszt sesji psychoterapii – 90 złotych