Maciej Ćwik

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr. cert. 251). Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Pracuję w ramach prywatnej praktyki w Rzeszowie.

Pracuję pod regularną superwizją indywidualną Superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biorę regularnie udział w seminariach teoretyczno – klinicznych prowadzonych przez Psychoanalityczkę Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Superwizorkę Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Obszary pomocy psychoterapeutycznej: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, problemy w relacjach i w związkach, problemy okresu dorastania.

RODO