Cennik

Konsultacja – spotkanie mające na celu diagnozę problematyki osoby zgłaszającej się i ustalenie adekwatnej formy pomocy. W przypadku kwalifikacji do psychoterapii odbywają się zwykle 2 – 3 konsultacje.

Koszt spotkania konsultacyjnego – 150 złotych

Psychoterapia indywidualna – forma leczenia polegająca na indywidualnych spotkaniach z terapeutą, gdzie pacjent zachęcany jest do tego żeby mówić wszystko co przychodzi mu na myśl. Rolą psychoterapeuty jest próba rozumienia i interpretowania całego materiału wnoszonego przez pacjenta w trakcie trwania terapii. Poprzez taką relację z terapeutą pacjent ma możliwość podjęcia rozumienia czynników wpływających na jego zachowanie, powodujących chorobę oraz przepracowanie ich. Spotkania odbywają się o ściśle określonej porze, ustalonej wspólnie z pacjentem. Ilość sesji, stała godzina spotkań, czas trwania terapii, opłata za sesje ustalane są w trakcie początkowych spotkań konsultacyjnych.